Silverjet vakanties
055-357 55 97
IATAANVRSGRCALAMITEITEN
Silverjet richt zich in het bijzonder op de reiziger die kiest voor een hoge mate van luxe, comfort, kwaliteit, service en flexibiliteit.
Geschillencommissie Reizen

Geschillencommissie ReizenAls een klacht door Silverjet Vakanties niet tot tevredenheid is opgelost kunt u dit desgewenst tot uiterlijk twaalf maanden na indiening bij Silverjet Vakanties, als bedoeld in artikel 20 lid 4 van de ANVR Consumentenvoorwaarden, schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag
(www.geschillencommissie.nl). Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Zie ook artikel 21 van de ANVR Consumentenvoorwaarden.