Travel in Style
Disclaimer
 Al 25 jaar luxury travel ervaring
 24/7 bereikbaarheid
 Ontzorg-garantie
 Persoonlijk advies op maat
 Met een 9,1 gewaardeerd

Disclaimer

Belangrijke informatie voor bezoekers van deze website

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle via deze website door Silverjet Vakanties aangeboden accommodaties en overige producten en (aanvullende) diensten (hierna tezamen genoemd: reisproducten) zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing, alsmede de specifieke voorwaarden van Silverjet Vakanties. De inhoud van deze voorwaarden kunt u op deze site bekijken. Voorts zijn op (onderdelen van) reisproducten nog voorwaarden van derden van toepassing.

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid

Silverjet Vakanties besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet altijd worden voorkomen. Silverjet Vakanties is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. Prijzen en toeslagen opgelegd door externe partijen vallen buiten de aansprakelijkheid van Silverjet Vakanties, zoals luchthavenbelasting, toeslagen voor brandstof, veiligheid en dergelijke. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren.

Algemene informatie op de website

Deze website bevat veel informatie om u te helpen bij het kiezen van reisproducten. Deze informatie heeft een voorlichtend en informatief karakter en is mede bedoeld om uw verwachtingen in het juiste perspectief te brengen. Het is verstandig de informatie goed door te nemen.

Informatie met betrekking tot bestemmingen en accommodatie, informatieniveaus en beperkte garantie

Foto’s en beschrijvingen van bestemmingen en accommodatie op deze site zijn zo accuraat mogelijk en zijn bestemd om u een goed beeld te geven van het ter plaatse gebodene. Het kan echter voorkomen dat uw specifieke bestemming of accommodatie niet is afgebeeld. Foto’s en beschrijvingen die bij bestemmingen en accommodaties zijn opgenomen, zijn ingedeeld in niveaus. Per accommodatie is een zgn. overzichtspagina opgenomen met daarop een aantal rubrieken (bijv. algemeen/ligging, wine & dine etc.). Voor de juistheid en zorgvuldigheid van de informatie op de overzichtspagina van een accommodatie staan wij in jegens onze cliënten.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Indien deze websites worden beheerd door Silverjet Vakanties, dan is dit aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover Silverjet Vakanties geen controle heeft. Silverjet Vakanties is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door Silverjet Vakanties ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een reisproduct van Silverjet Vakanties. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en Silverjet Vakanties.

Bescherming intellectueel eigendom

Deze website alsmede de inhoud van deze website (‘de Informatie’) is het intellectuele eigendom van Silverjet Vakanties. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de schriftelijke toestemming van Silverjet Vakanties vereist. Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Veranderingen site/aanbod

Silverjet Vakanties behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van Reisproducten.

Cookies

Silverjet Vakanties maakt gebruik van cookies om haar website te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden welke worden opgeslagen op uw computer bij het openen van een internetpagina. De cookies zijn niet schadelijk en zullen uw pc niet vertragen, maar geven een beter inzicht over het gebruik van de website.

Middels een cookie wordt het klikgedrag en bezoekgedrag op de website opgeslagen. Deze gegevens geven ons inzicht over de bezoekersaantallen en welke pagina’s wel of niet interessant zijn voor de bezoekers. Met deze resultaten kunnen wij onze website verbeteren.

Daarbij zorgt de cookie er voor dat onze website zich automatisch aanpast naar uw schermgrootte voor een goede leesbaarheid. Tevens worden uw bekeken vakanties automatisch voor uw opgeslagen en kunnen wij uw ingevoerde vertrekperiode onthouden om uw zoekopdracht te vereenvoudigen.

De cookies hebben een geldigheidsduur van een maand en komen hierna te vervallen. U kunt te allen tijde uw cookies verwijderen via uw internetbrowser. Tevens kunt u zelf instellen of u de cookies wilt accepteren. Meer informatie hierover vindt u via het ‘help menu’ van uw browser.