Travel in Style
Verantwoord en zeker reizen
 Al 25 jaar luxury travel ervaring
 24/7 bereikbaarheid
 Ontzorg-garantie
 Persoonlijk advies op maat
 Met een 9,1 gewaardeerd

Verantwoord en zeker reizen

Bij Silverjet Vakanties stellen we alles in het werk om u een perfecte vakantie te bezorgen. Dat doen we onder meer door alles tot in detail te organiseren en rekening te houden met uw voorkeuren en specifieke wensen. Wij denken met u mee over aanvullende services en diensten. Zo adviseren wij u een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Indien gewenst regelen wij graag een reisverzekering (kort of doorlopend) en/of een annuleringsverzekering voor u.
Daarnaast vinden wij dat ook op uw bestemming duurzaam toerisme de standaard moet zijn. Tijdens onze selecties beoordelen wij of onze hoteliers en partners duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Wij vinden het bieden van een goede kwaliteits- en zekerheidsgarantie zeer belangrijk en zijn aangesloten bij de ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds. Zo gaat u altijd met een gerust hart op reis!

Op deze pagina vindt u informatie over:
ANVR- Consumentenvoorwaarden
Stichting Garantiefonds Reisgelden
Calamiteitenfonds
Geschillencommissie Reizen
Verantwoord op reis
Duurzaam toerisme
Milieubeleidsverklaring
Bestrijding kindersekstoerisme

ANVR-Consumentenvoorwaarden

Silverjet Vakanties is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie. Klikt u hier voor meer informatie over het ANVR.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Silverjet Vakanties is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma/op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat u als consument ervan verzekerd bent dat uw vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. Klik hier voor meer informatie over Stichting Garantiefonds Reisgelden.

Calamiteitenfonds

Silverjet Vakanties is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
•    (een deel van) uw reissom terugkrijgt, indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren
•    de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt, indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Klikt u hier voor meer informatie over het calamiteitenfonds.

 Geschillencommissie Reizen

Als een klacht door Silverjet Vakanties niet tot tevredenheid is opgelost kunt u dit desgewenst tot uiterlijk twaalf maanden na indiening bij Silverjet Vakanties, als bedoeld in artikel 20 lid 4 van de ANVR Consumentenvoorwaarden, schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag
(www.geschillencommissie.nl). Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Zie ook artikel 21 van de ANVR Consumentenvoorwaarden.

Heeft u vragen over een van de genoemde fondsen? Onze Luxury Travel Consultants helpen u graag verder. Neem contact met ons op.

Verantwoord op reis

Reizen brengt mensen bijeen en doet grenzen vervagen. Met wel 900 miljoen reizigers per jaar behoort de reissector tot de grootste industrietakken ter wereld. Reizen heeft echter ook enkele minder positieve kanten, zoals de toenemende CO2-uitstoot van transportmiddelen en accommodaties, seksuele uitbuiting van kinderen en de vele bouwactiviteiten waardoor kustlijnen en landschappelijk schoon verloren dreigen te gaan. Daarom ondersteunt Silverjet Vakanties alle initiatieven die het duurzaam en verantwoord reizen bevorderen.

Duurzaam toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR reisorganisaties hebben zich in ANVR verband verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen.
In dit programma beschrijven de reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoördinator actief. Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren.
Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij ook een onmisbare schakel.
 

Milieubeleidsverklaring Silverjet Vakanties

Silverjet Vakanties verzorgt vakanties naar exclusieve accommodaties en hotels binnen en buiten Europa. Een hoge kwaliteit, flexibiliteit en een maximale service vormen de belangrijkste uitgangspunten bij het samenstellen van onze vakanties. We zijn ons ervan bewust dat het organiseren van onze vakanties positieve en negatieve effecten heeft op het milieu, de lokale mens en de leefomgeving van de bestemmingen die onderdeel van ons reisaanbod uitmaken. Silverjet Vakanties realiseert zich dat langdurige en duurzame relaties met haar partners en leveranciers noodzakelijk zijn om de kwaliteit van onze vakanties en accommodaties nu en in de toekomst te kunnen garanderen. We hebben daarom duurzaam ondernemen structureel onderdeel van onze bedrijfsvoering gemaakt.

Doelstellingen en voorwaarden.
Om duurzaam ondernemen op concrete wijze te kunnen vertalen naar doelstellingen en activiteiten heeft Silverjet Vakanties een milieubeleidsverklaring en een milieubeleidsprogramma opgesteld. Tevens hebben we een milieucoördinator benoemd die verantwoordelijk is voor de voortgang en ontwikkeling van het milieubeleidsprogramma. De milieucoördinator beschikt over tijd en middelen om milieu en duurzaamheid periodiek als aandachtspunt binnen onze organisatie terug te laten komen.
Binnen Silverjet Vakanties hechten we er waarde aan dat onze doelstellingen:
• voldoen aan (inter)nationale en lokale milieuwet- en regelgeving;
• een bijdrage leveren aan een betere communicatie met de hoteliers, accommodatiehouders en andere leveranciers;
• de kwaliteit van ons accommodatieaanbod verder versterken;
• een bijdrage leveren aan een betere verstrekking van informatie aan onze klanten;
• in de pas lopen met datgene wat als maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht;
• de (bedrijfs)economische continuïteit van Silverjet Vakanties niet bedreigen.

Naar een duurzaam aanbod van accommodaties.

Bij de samenstelling van ons vakantieaanbod trachten we de belasting die het organiseren van de vakanties op de lokale vakantiebestemming met zich mee brengt, te verminderen. De selectie van onze accommodaties vindt, voor zover mogelijk, mede plaats op basis van de prestaties die zij leveren op het gebied van het milieu. We streven hierbij naar een open relatie met onze hoteliers, accommodatiehouders, leveranciers en andere partners die betrokken zijn bij het samenstellen van ons aanbod van accommodaties.

Communicatie en informatie.

Binnen Silverjet Vakanties willen we ook verantwoord reisgedrag onder onze klanten stimuleren. We verstrekken voorafgaand aan de vakantie objectieve informatie, waardoor de klant zélf een bijdrage kan leveren aan een duurzamere vakantie. Voor de overdracht van deze informatie wordt gebruik gemaakt van internet en de reisbescheiden, op een wijze die past bij de sfeer van onze verzorgde en kwalitatief hoogstaande vakanties.

Milieuzorg op kantoor.

Duurzaam ondernemen uit zich ook in de wijze waarop Silverjet Vakanties binnen haar kantoor gericht vorm geeft aan de zorg voor het milieu. We hanteren een eigen product- en milieuzorgsysteem om de belasting op het milieu zo veel mogelijk te verminderen. Op deze wijze willen we duurzaamheid een permanente plaats geven in de dagelijks activiteiten van onze medewerkers.

Bestrijding kindersekstoerisme (ECPAT)

Silverjet Vakanties ondersteunt actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl. ECPAT is een not-for profit organisatie die campagne voert tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden. ECPAT is in 1990 opgericht om een einde te maken aan kinderprostitutie in relatie tot reizen in Azië. Inmiddels is dit werkveld verbreed tot alle vormen van seksuele uitbuiting en voert ECPAT wereldwijd campagne, ook in Nederland.
Als u meer informatie wilt over het werk van ECPAT of wilt weten hoe u een bijdrage aan het werk van ECPAT kunt leveren, kijk dan op de website van ECPAT.

 

 

Contact

Heeft u een vraag of wenst u graag verdere informatie te ontvangen over een reis? Laat het ons weten middels onderstaand contactformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw telefoonnummer:
Budget:
Heeft u ook hotels uit het Silverjet aanbod gezien die u aanspreken?
Welke hotels spraken u aan?
Heeft u recentelijk al contact met ons gehad over uw reisplannen?
Mogen wij u bellen om uw vakantieplannen te bespreken?
Bent u flexibel in reisdata?
Vertrekdag heenreis:
Vertrekdag terugreis:
Uw vraag of opmerking: